Hur man spårar oscillatorer – Lär dig forex och aktiehandel

Hur man spårar oscillatorer


Den nuvarande inkarnationen av futuresmarknaden är en digital miljö som bidrar till förbättrade prissättningsvolatiliteter och handel med verkliga utföranden med låg latens. I en sådan dynamisk atmosfär är en metod att tolka prisåtgärder on-the-fly en nödvändighet. Som ett resultat har teknisk analys, en studie av själva priset, blivit referensen när det gäller att skapa skarpa handelsbeslut.

En av de mest populära typerna av tekniska indikatorer är en oscillator. En oscillator tillämpar matematiska formler direkt på prisåtgärder för att bestämma framtida marknadsbeteende. Denna uppgift utförs genom att aktivt kvantifiera styrkan i den nuvarande prissättningsmomentet och bestämma om en säkerhet aktivt överköps eller överförsäljs.
Typer av oscillatorer

Oscillatorer är indelade i två grundläggande grupper, var och en med en unik applikation och funktion:
Centrerade oscillatorer

Centrerade oscillatorer mäter prissättningsmomentet genom att rotera över och under en centraliserad baslinje. I enklaste termer, om en oscillator är över sin baslinje är momentumet positivt; om nedan är momentum negativt. Centrerade oscillatorer är särskilt användbara för att bestämma den relativa styrkan eller svagheten i en trend och identifiera potentiella utbrott.

Moving Average Convergence Divergence (MACD) är en populär centrerad oscillator eftersom den fluktuerar över och under en fastställd baslinje på noll.

Moving Average Convergence Divergence (MACD) Centered Oscillator Exempel

Bandade oscillatorer

För att bestämma om en säkerhet för närvarande är överköpt eller översåld, upprättar bandade oscillatorer fasta eller variabla övre och undre band. När oscillatorn närmar sig det övre bandet, blir säkerheten överköpt – och omvänt översåld när det närmar sig det nedre bandet. Bandade oscillatorer är särskilt användbara för strategier för reversering och räckvidd, eftersom de ger en konkret nivå som referens för fördröjning och en potentiell förändring i prisriktningen. Relative Strength Indicator (RSI) är en ofta använda bandad oscillator som undersöker pris på en fast skala mellan noll och 100.

Relative Strength Index (RSI) Banded Oscillator Exempel

Att spåra en oscillator i realtid är en relativt enkel uppgift. Tekniken har sömlöst integrerat matematisk beräkning i ett användarvänligt gränssnitt. När du till exempel använder MACD eller RSI beräknas viktiga nivåer och representeras visuellt automatiskt. Om MACD för en säkerhet befinner sig i ett positivt territorium, visas det och visas över baslinjen; om RSI är dramatiskt negativ är den i klar närhet till det nedre bandet på noll.
Tolkning och handel

En oscillator är en derivatstudie, vilket innebär att dess resultat är baserade på en extern faktor, prisåtgärd. Det är granskningen av själva priset som skapas en signal för marknadsinträde eller insikt i aktiv handelshantering. Att förstå att det primära målet med en oscillator är att kvantifiera drivkraftspriset är en viktig aspekt av att framgångsrikt integrera verktyget i en handelsplan.

Här är några koncept som är relevanta för oscillatorer som många handlare använder när de skräddarsyr beslut om inträde och utträde på marknaden:
Extremes

Liksom i bandade oscillatorer, när värden närmar sig fastställda övre och nedre gränsvärden, kan prissättningsmomentet vara benäget att stagnera eller vända riktning. Detta fenomen ses ofta som en signal att lämna en öppen position eller överväga att komma in på marknaden på ett mot-trend sätt.

crossover

Crossover-strategier gäller vanligtvis för centrerade oscillatorer, eftersom värden går över och under den fastställda baslinjen. En övergångspunkt kan indikera växande hausseartad eller baisse styrka i prissättningsmoment, en möjlig signal om ett potentiellt utbrott. Crossovers hänför sig också till samtidig användning av flera oscillatorer, vilket skapar en signal för marknadsinträde eller utgång vid deras korsning.

Divergens

Avvikelse är när när pris och en vald oscillator börjar röra sig i motsatta riktningar. Avvikelse kan vara antingen positiv eller negativ, och näringsidkare betraktade det ofta som en utmattning av en trend eller i väntande förändring i marknadsriktningen. Positiv avvikelse inträffar när värdet på en oscillator ökar medan priset minskar och negativ divergens uppstår vid ökande pris mot bakgrund av en svagare indikator. I båda fallen kan handlare använda divergens som en signal för att antingen komma in eller lämna en marknad baserat på förändringar i prissättningsmoment.

Tänk på att oscillatorer bara är en typ av teknisk indikator som kan ge insikt i marknadens beteende. Även om de kan vara effektiva för att kvantifiera nuvarande prissättningsmoment, när de implementeras isolerat, kan de leda handlare på villkor. Pisksåg, konsolidering eller exploderande marknader skapar ofta ett överflöd av “falska” signaler som står i kö för kostsamma handelsbeslut.

Oscillatorer används bäst i samband med andra tekniska indikatorer, samt åtföljs av en omfattande förståelse av marknadsunderlag. Inommed hjälp av en omfattande handelsplan kan användningen av oscillatorer vara ett värderat verktyg för att uppnå lönsamhet på marknaden.

Recent Content

link to Råvarupris inflationen kommer till din lokala klädaffär

Råvarupris inflationen kommer till din lokala klädaffär

Råvarupriserna har haft en jämn uppgång under det gångna året – faktiskt har investerare i råvarufutures gjort bättre än i de flesta andra sektorer under 2010. Silver hade ett utmärkt år och ökade över 80 procent på grund av entusiasm för ädelmetaller som har industriella tillämpningar. Vete, majs och sojabönor har också gjort det bra, […]